.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 Ncafe 1.9.14.9 Wed, 29/10/2008 12:54
  • (แก้ไข) การเปิดโปรแกรมช้า กรณีที่มีรายการคูปองจำนวนมาก
  • เพิ่มระบบลบคูปองและข้อมูลเก่าแบบอัตโนมัติทุกวันโดยสามารถกำหนดจำนวนวันได้
หลักการจัดเก็บข้อมูลเก่า โปรแกรมจะย้ายข้อมูลที่เก่ากว่าวันที่ที่กำหนด ไปเก็บไว้ใน File .old และลบรายการในฐานข้อมูลหลักให้ เหลือจำนวนรายการน้อยลงซึ่งจะทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น รวมถึงอาการแฮงค์ ที่เกิดจากการค้นหารายการที่ใช้เวลานาน

*ปรับปรุงเฉพาะ Server สามารถใช้ Client Version เดิมได้เลย
Download Server 1.9.14.9 | Client 1.9.14.8