.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 Ncafe 1.9.15.3 ( 30/1/2010) Sat, 30/01/2010 21:33
  • แก้ไข Bug 1.9.x กรณีสั่ง Break แล้วย้ายเครื่อง (แบบสลับกับเครื่องที่กำลังใช้งานอยู่) แล้วเครื่องปลายทางไม่ Lock
  • ปรับปรุงให้ใช้งานกับระบบ Diskless ได้สะดวกขึ้น โดยโปรแกรมจะตรวจการเปลี่ยน Computer Name หลังจากโปรแกรมทำงานแล้วอัตโนมัติ
ติดตั้งทับ Version เก่าได้เลยครับ
*** อย่าลืม ต้อง Update Version Client เป็น 1.9.15.3 ด้วยครับ

Download ที่นี่ได้เลยครับ
Ncafe 1.9.15.3 ( Server ) สำหรับติดตั้งบนเครื่อง Server หรือเครื่องควบคุม
Ncafe 1.9.15.3 ( Client ) สำหรับติดตั้งบนเครื่อง Client