.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 Ncafe 2.0 Tue, 16/10/2012 15:42

2013/1/3 จะเริ่มเปิดให้ Download Version 2.0 ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุง UI ของ Ncafe Server สำหรับฝั่ง Client มีการปรับปรุงเล็กน้อย หรือจะยังใช้งานร่วมกับ Client Version เดิมก็ได้เลย แต่หลังจากนี้จะมีการปรับปรุง Client ใหม่อีกครั้งใน Version 2.1 ซึ่งจะปรับปรุงเยอะครับ