.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 ปรับปรุง Ncafe Client Version 1.9.15.4 Thu, 17/01/2013 12:09

เนื่องจาก Ncafe Client 1.99 ที่มาพร้อม Ncafe Server 2.0 มีปัญหาการใช้งานอยู่หลายจุดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ทางเราจึงนำ Source Code ของ Client Version 1.9.15.3 มาปรับแก้ให้ทำงานร่วมกัน Ncafe Server 2.0 เพื่อใช้งานไปก่อน ซึ่งระหว่างนี้ก็จะดำเนินการแก้ไข Client Version ใหม่เพื่อให้การทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

รายละเอียดการปรับปรุง Ncafe Client Version 1.9.15.4

  • ติดตั้งและทำงานบน Windows 7 ได้
  • รองรับคำสั่ง Screen Capture เร็วขึ้น ทำงานร่วมกับ Ncafe Server 2.0
  • ปรับปรุงการอ่าน System Infomation ในส่วนของ OS, CPU ใหม่ๆ

 

วิธีปรับปรุง Client Version ใหม่โดยไม่ต้องติดตั้ง Ncafe Server ใหม่

Download Client Version ใหม่ จาก http://www.snong.com/disk/ncafe_client.zip 
จากนั้นระเบิด zip ออกแล้ว Copy ncafe_client.exe ไปทับไฟล์ c:\ncafeserver\client\cafec.exe ของเครื่อง Server แล้วสั่ง Update Version Client จาก Server ได้เลยครับ