.


 Home . เนื้อหาทั่วไป . บทความ, ข่าวสาร  
 ตอนนี้กำลังปรับปรุง Ncafe Version 1.9.14 Thu, 14/08/2008 01:56
ตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงโปรแกรมอยู่นะครับ จะเป็นการปรับปรุงตามที่ท่านสมาชิกแนะนำและแจ้งปัญหามา หากท่านสมาชิกอยากให้ปรับปรุงจุดใหนก็แนะนำได้นะครับ ในเบื้องต้นนี้จะเป็นการปรับเล็กๆ ให้ใช้กับ พรบ. ได้ก่อน ซึ่งก็จะเสร็จประมาณอาทิตย์หน้า ( 20-21 สค. นี้ ) หลังจากนั้นจึงจะเป็นการปรับโฉมใหม่อีกครั้ง อีกอย่างตอนนี้ Game Online ส่วนใหญ่จะใช้ nProtect ป้องกันตัวเอง ทำให้มีปัญหากับ Ncafe ไม่สามารถ Lock ได้ต้องยอมรับโปรแกรมนี้มันปิดกั้นโปรแกรมอื่นแถบทุกช่องทางปิดแม้กระทั่ง Network port ก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่ครับ