.


 Home . Ncafe . Versions History  
 NCAFE 1.9 Wed, 20/08/2008 20:15
( 19/05/2003 )

  • ปรับปรุงระบบ Database ใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับความสามารถใหม่ในอนาคต
  • เพิ่มตารางเวลาที่สามารถกำหนดราคาและช่วงเวลาได้อย่างอิสระ
  • สามารถสลับเครื่องให้ลูกค้าได้ในระหว่างการใช้งาน
  • ปรับปรุงการทำ Report ใหม่โดยมีข้อมูลที่ละเอียดขึ้น โดยโปรแกรมจะตัดยอดประจำวันหลัง 5:00 น. ชึ่งทำให้การทำรายงานประจำวันในตอนปิดร้านถูกต้อง โดยไม่ต้องกำหนดวันเวลาการทำรายงานเอง
  • เพิ่มระบบรับชำระ ในขั้นตอนการ Clear เครื่อง ซึ่งจะคำนวนเงินทอนให้เอง
  • เพิ่มระบบรับชำระล่วงหน้าหรือกำหนดว่าค่าบริการใหนชำระแล้วบ้าง ซึ่งจะนำไปหักลบเป็นยอดที่ต้องชำระหรือต้องคืนได้ในขั้นตอนการ Clear เครื่อง
  • *** ใน Version 1.9x นี้ไม่สามารถใช้ข้อมูลของ Version ที่ต่ำกว่านี้ได้ ถ้าท่านนำไปติดตั้งทับ Version เก่าท่านต้องกำหนดค่าใหม่ทั้งหมด ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยครับเพราะจำเป็นต้องปรับปรุง Database ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา Version ใหม่ต่อไป
  • *** สามารถใช้ Password ที่ลงทะเบียนไว้ได้ปรกติ
  • *** ใช้ Client Version 1.89 หรือ 1.9 ได้แต่แนะนำให้ Upgrade Version Client