.


 Home . Ncafe . Versions History  
 NCAFE 1.9.7 Wed, 20/08/2008 20:21
(27/2/2004)

เนื่องจากตรวจพบปัญหาใน Version 1.9.6 ที่ทำให้บางครั้งระบบ Member และ คูปอง ไม่ตัดยอดหรือตัดไม่ถูกต้อง จึงแนะนำให้ท่านสมาชิก Download NCAFE 1.9.7 ( Server ) ไปติดตั้งทับตัวเก่าได้เลยนะครับ ส่วน Client ใช้ตัวเก่าได้
- เพิ่มการนับวันหมดอายุของคูปองจากครังแรกที่ใช้งาน
- เพิ่มการตัดยอดจากเวลาการใช้งานในระบบคูปอง โดยสามารถกำหนดเวลาและราคาขายในคูปองได้
และขอขอบคุณสำหรับท่านที่แจ้งข้อผิดพลาดเข้ามานะครับ