.


 Home . Ncafe . Versions History  
 NCAFE 1.9.13  Wed, 20/08/2008 20:31
(27/10/2006)
  • สามารถกำหนดสิทธิในการสร้างคูปองได้
  • แก้ไขข้อผิดพลาด ในระบบเติมเวลาจากคูปอง
    *ปรับปรุงเฉพาะโปรแกรม Server ส่วน Client ใช้ 1.9.12 ได้เลยครับ
    cafes.exe