.


 Home . Ncafe . การใช้งาน Ncafe  
 การติดตั้ง NCAFE Sat, 26/07/2008 15:22
โปรแกรมติดตั้งมี 1 FILE คือ NCAFE.EXE ใช้ติดตั้งได้ทั้ง Server และ Client การติดตั้งแนะนำให้ติดตั้งที่ Client ให้ครบทุกเครื่องก่อน จากนั้นจึงทำการ ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง Server


การ Uninstall�ก็ให้เลือก Uninstall
สามารถใช้ได้ทั้ง Server และ Client

การติดตั้งที่ Client เพียงเลือก [ Install Client ]
จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ
*** หมายเหตุ *** โปแกรม Client ต้องการ Winsock 2 ขึ้นไปซึ่งจะมีใน Window98 ขึ้นไปแต่ถ้าเป้น Window95 ต้องทำการติดตั้ง Winsock 2 ลงไปก่อนซึ่งสามารถ Download ได้ที่ http://www.snong.com

การติดตั้งที่ Server ให้เลือก [ Install Server ]
จากนั้นโปรแกรมจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติโดยแล้วจะแสดงหน้าตาแบบข้างล่าง
จากนั้นก็ให้ทำการกำหนดค่าได้ตามต้องการ สิ่งแรกที่ต้องกำหนดคือ ต้องกำหนด หมายเลข IP หรือ ชื่อ Computer Name ของเครื่อง Client โดยท่านจะเห็นหมายเลข 1-20 ใน ZONE 1 โดยท่านต้องกำหนดเองว่าจะให้เครื่อง Client เครื่องไหนอยู่หมายเลขอะไร โดยท่านสามารถ Click ที่หมายเลข จากนั้นจะมีเมนูแสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ [ Properties ] แล้วให้ทำการกำหนด IP หรือ Computer Name เสร็จแล้วทำการบันทึก โปรแกรมก็ส่งคำสั่งไปบอกให้ Client ที่มีหมายเลข IP หรือชื่อตรงตามที่กำหนด Connect เข้ามา สังเกตุถ้ากรอบหมายเลขเป็นสีพื้นแสดงว่า Client ติดต่อเข้ามาแล้ว แต่ถ้าเป็นสีแดงและเกิน 5 วินาทีแสดงว่ากำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือ Client ไม่สามารถติดต่อมา Server ให้ทำการตรวจสอบระบบ Network ดูอีกที ถ้า Client ติดต่อเข้ามาได้หลังจากนั้นไม่ต้องเปลี่ยนค่าที่กำหนดไว้หรือกำหนดใหม่อีก ถึงแม้จะปิด Server แล้วเปิดใหม่ เพราะ Server กับ Client จะทำการติดต่อกันเองโดยอัตโนมัติ

ความหมายของแถบสีที่แสดงในกรอบหมายเลข
  1. สีพื้น คือสภาวะปรกติ Server กับ Client ยังสามารถติดต่อกันได้
  2. สีแดง คือสภาวะที่ Server กับ Client ติดต่อกันไม่ได้ ถ้าเป็นการปิดโปรแกรม Client โปรแกรมจะแสดงจุดสีดำด้วย ถ้าไม่มีจุดแสดงว่าเป็นการขาดการติดต่อ Client Hang หรือกดปุ่ม Power Off
  3. สีเขียว คือกำลังใช้เครื่องจะแสดงหลังจากกด Start
  4. สีน้ำเงิน แสดงการหยุดใช้เครื่องแต่ยังไม่ชำระเงิน เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้วให้กด Clear เพื่อบันทึกข้อมูล
  5. สีเหลือง หมายถึงการหยุดชั่วคราวหรือหมดเวลาที่กำหนดไว้
  6. สีเหลืองกระพิบ เป็นการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบระบบ