.


 Home . Ncafe . การใช้งาน Ncafe  
การใช้งาน Ncafe
การกำหนดรูปแบบการพิมพ์คูปองด่วน (Sale Slip)
Tue, 14/09/2010 10:34 (Administrator)

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการพิมพ์คูปองด่วน ( Sale Slip ) ซึ่งจะอธิบายตามหมายเลขสีแดงที่กำกับไว้บนรูปนะครับ
การสร้างและใช้งานคูปองด่วนแบบพิมพ์และขายทีละใบ (Sale slip)
Sat, 11/09/2010 17:56 (Administrator)

ระบบการสร้างคูปองโดยการพิมพ์และขายที่ละใบ จะมีเพิ่มมาใน Ncafe Version 1.9.16 ครับ โดยเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะมีปุ่ม คูปอง ท่านสามารถกดเข้ามาได้เลยครับ
รูปแบบการใช้งานระบบสมาชิก
Mon, 25/08/2008 19:56 (Administrator)
 1. รูปแบบ Member
  1. Member แบบ Unlimit
  2. Member แบบ เงินสด
  3. Member แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)
 2. รูปแบบ Coupon
  1. Coupon แบบ เงินสด
  2. Coupon แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)
การกำหนดประเภทและกลุ่มสมาชิก
Mon, 25/08/2008 13:34 (Administrator)
เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ Member, Coupon เป็นไปอย่างถูกต้องตามการออกแบบของ Ncafe ผมขอเริ่มอธิบายเป็นข้อๆ ไปโดยก่อนอื่นผมจะจำแนกโครงสร้างของระบบสมาชิกตามหัวข้อดังนี้
 1. ประภทสมาชิก
  1. Administrator
  2. Guest
  3. Employee
  4. Member
  5. Coupon
  6. Refill Card
 2. กลุ่มสมาชิก
  1. Administrator
  2. Guest
  3. Employee
  4. Member
  5. Coupon
  6. Refill Card
 3. สมาชิก,คูปอง
  1. Administrator
  2. Guest
  3. Employee
  4. สมาชิกแบบ Unlimit
  5. สมาชิกแบบ เงินสด
  6. สมาชิกแบบ ตัดยอดตามเวลา
รายละเอียด Log File ของ Ncafe
Thu, 21/08/2008 13:12 (Administrator)
การบันทึก Log จะเก็บอยู่ใน c:\ncafe\logs โดยโปรแกรมจะสร้าง File อัตโนมัติ 1 File จะเก็บข้อมูล 1,000 บันทัด แล้วจะสร้าง File ใหม่และเก็บข้อมูลต่อกันไปเรื่อยๆ รูปแบบชื่อ File จะเป็น ncafe-xxxxxx-20080822-220200.txt xxxxxx = ลำดับ File จะสร้างใหม่เมือข้อมูลครบ 1,000 บันทัด ส่วนตามมาก็จะเป็นวันเวลาที่สร้าง File ครับ จุดประสงค์ของการเก็บ Log คือบันทึกข้อมูลการใช้งานแยกไว้จากระบบฐานข้อมูลหลัก ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่จำเป็นในการ ทำรายงาน ถ้ารวมไว้ในฐานข้อมูลหลักจะทำให้การทำงานของโปรแกรมช้าลงหากข้อมูลเพิ่มมากขึ้น การเก็บ Log ในลักษณะนี้ จะสามารถนำไปใช้งานต่อได้โดยโปรแกรมอื่นๆ หรืออาจจะนำไป Import เข้า Database Server แล้วใช้ทำรายงานในรูปแบต่างๆ รวมถึงการรองรับโปรแกรมใหม่ๆ จาก snong.com ได้
การกำหนดค่า Properties ของ Client
Sat, 26/07/2008 22:10 (Administrator)