.


 ยินดีต้อนรับสู่ Snong.com  

เนื่องจาก Ncafe Client 1.99 ที่มาพร้อม Ncafe Server 2.0 มีปัญหาการใช้งานอยู่หลายจุดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ทางเราจึงนำ Source Code ของ Client Version 1.9.15.3 มาปรับแก้ให้ทำงานร่วมกัน Ncafe Server 2.0 เพื่อใช้งานไปก่อน ซึ่งระหว่างนี้ก็จะดำเนินการแก้ไข Client Version ใหม่เพื่อให้การทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ขณะนี้ได้ทำการเปิดให้ Download โปรแกรม Ncafe 2.0 แล้ว โดยมีการปรับปรุง User Interface ใหม่ให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น ตัวโปรแกรมสามารถปรับเพิ่มจำนวนการแสดงสถานะของเครื่องลูก Client ได้ตามขนาดหน้าจอของ Windows ในแบบ Full screen มีการจัดวาง Icon, ปุ่ม Button, และเมนู การใช้งานต่างๆ ให้สามารถรองรับหน้าจอแบบ Touch Screen ได้ในอนาคต ซึ่งใน Version ต่อไปจะปรับปรุงให้รองรับ Touch Screen ให้สมบูรณ์ทั้งระบบ อีกอย่างที่ได้รับการปรับปรุงใน Version 2.0 คือ การแสดงผลในเมนู Report และ Logs ที่ปรับให้ขนาดตัวอักษรและบรรทัดกว้างขึ้น ทำให้สามารถอ่านได้ง่ายกว่าเดิม และยังเพิ่มปุ่มสำหรับ Print, และ กำหนดวันที่การทำรายงานไว้ในแถบเดียวกันทำให้ใช้งานสะดวกขึ้น ส่วนเมนู Logs ที่บันทึกการทำงานของระบบก็ได้ทำการแยกประเภทไว้ 5 ประเภท เพื่อให้สามารถเรียกดูได้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ 1=System, 2=User Access, 3=Member Access, 4=Local Network, 5=Remote Network สำหรับโปรแกรม Client จะเป็น Version 1.99 ที่ปรับปรุงเล็กน้อยเกี่ยวกับการ Lock ระบบ ท่านสามารถนำ Version 2.0 นี้ไปติดตั้งทับ Version เดิมได้เลยครับ


***หมายเหตุ ใน Version 2.0 มีการปรับปรุงการอ่าน Serial Number ของ Hard Disk เพื่อให่อ่านข้อมูลได้แม่นยำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการแสดง DEMO บ่อยกรณีปิดเปิดเครื่องใหม่ สำหรับบางเครื่องอาจต้องทำการขอ Registraion Code ใหม่อีกครั้ง ดังนั้นจึงควรสำรองข้อมูลเดิมโดยการ Copy Directory ของ Ncafe Version เดิมไว้ก่อนนะครับ
หลังจากนี้ก็จะทะยอย Update ข้อมูลและวิธีการใช้สำหรับ Version 2.0 นะครับ

2013/1/3 จะเริ่มเปิดให้ Download Version 2.0 ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุง UI ของ Ncafe Server สำหรับฝั่ง Client มีการปรับปรุงเล็กน้อย หรือจะยังใช้งานร่วมกับ Client Version เดิมก็ได้เลย แต่หลังจากนี้จะมีการปรับปรุง Client ใหม่อีกครั้งใน Version 2.1 ซึ่งจะปรับปรุงเยอะครับ

 • รองรับระบบคูปองด่วนแบบพิมพ์และขายทีละใบ โดยจะบันทึกรายได้ทันทีหลังจากพิมพ์เสร็จ
 • เพิ่มปุ่มเมนูที่ใช้งานประจำที่หน้าแสดงผลหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • แสดงข้อมูลรอบพนักงานที่หน้าแสดงผลหลัก
 • ปรับเปลี่ยนหน้า System tab ให้แสดงข้อมูลระบบและแสดงคำสั่งจากเครื่องลูกที่มีในระบบ แต่ถูกปฏิเสธจาก Server เพื่อสะดวกในการตรวจสอบระบบ กรณีกำหนดข้อมูลเครื่องลูกผิดพลาด หรือมีการใช้แก้ไขข้อมูล Client จากลูกค้าทำให้เครื่องแม่กับเครื่องลูกไม่สามารถติดต่อกันได้
 • สามารถกำหนดให้เปิดโปแกรมแล้วเข้าระบบด้วย Guest ได้กรณีมีการกำหนดรหัสผ่านไว้ในระบบ
ติดตั้งทับ Ncafe Server Version เก่าได้เลย
* ใช้ Client Version 1.9.15.3 ได้เลยเพราะไม่มีการแก้ไข Version Client ครับ
กำลังทดสอบและจะเปิดให้ Download เร็วๆ นี้ครับ ขอเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ ช่วงนี้จะพยายาม Up เรื่อยๆ ครับ ตัวใหม่นี้หลักๆ ก็คือการเพิ่มการพิมพ์คูปองที่ละใบ ( Slip ) และบันทึกรายได้ทันที สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ Thermal ทัวไปได้ครับ
Ncafe 1.9.15.2 (5/8/2009) 05/08/2009 00:17
 • แก้ไข Bug 1.9.x กรณีสั่ง Break แล้วย้ายเครื่อง แล้วเครื่องปลายทางไม่ Lock
 • แก้ไข Bug 1.9.x กรณีพนักงาน Login ใช้งานเครื่องลูกเกินเวลาที่กำหนด Account ของพนักงานจะโดนปิดทำให้ไม่สามารถ Login ที่ Server เพื่อทำงานได้
 • จำกัดสิทธิ์การทำงานใน Guest mode ไม่ให้ใช้คำสั่งต่างๆ ที่สำคัญ หลังจาก Admin หรือพนักงาน Logout พนักงานจะต้อง Login เท่านั้นจึงจะสามารถควมคุมโปรแกรมได้
 • จำกัดการแจก Bonus แบบ Mannaul ได้เฉพาะ Supper user หรือ Admin
ติดตั้งทับ Version เก่าได้ (แก้ไขเฉพาะ Server ใช้ Client Version 1.9.15.1 ได้เลยครับ)

Download ที่นี่ได้เลยครับ
Ncafe 1.9.15.2 ( Server ) สำหรับติดตั้งบนเครื่อง Server หรือเครื่องควบคุม
Ncafe 1.9.15.1 ( Client ) สำหรับติดตั้งบนเครื่อง Client
Ncafe 1.9.14.2 24/08/2008 23:44
 • เพิ่มรายงานการใช้งานของ Member ทุกรายการใน Report รวมทั้งเวลาเข้าเวลาออก
 • กำหนดให้ป้อนรหัสผ่านตอนเติมเงิน,เวลา ที่ Server ได้
 • แก้ไข (BUG) การกำหนดสิทธิให้เติมเงินสดได้ ไม่เก็บค่าเมื่อปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่
 • แก้ไข (BUG) กรณีการตั้งวันที่ของเครื่อง Server ย้อนกลับหรือวันเวลาของเครื่องผิดพลาด ทำให้การคำนวณเวลาของ Member ผิดพลาด
 • แก้ไข (BUG) แสดงยอดคงเหลือผิดพลาด กรณี มีค่าบริการอื่นๆ แต่ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว
 • แก้ไข (BUG) การป้อน Username,Password ที่ Client ได้ไม่เกิน 9 อักษรและบังคับให้ป้อนตัวเลขอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถ Login ได้หลังจาก ลูกค้าเปลี่ยน Password เกิน 9 หลัก
 • ยกเลิกระบบ Bonus เพราะมีผลกระทบ กับการทำระบบสมาชิกแบบต่างๆ ทำให้การคำนวณเวลาซับซ้อน และมีข้อจำกัดกับฐานข้อมูลเก่า จึงขอนำไปปรับปรุงใน Version ต่อไป
ติดตั้งทับ Version เก่าได้ (ให้ทำการ Upgrade Client เป็น 1.9.14.2 ด้วย)
Ncafe 1.9.14.1 22/08/2008 13:53
 • แก้ไข (BUG 1.9.14) การแสดง Report ซ้ำซ้อนกรณี Member เติมเงินโปรแกรมจะแสดง Report Refill พร้อมยอดเงิน และจะแสดง Report Internet พร้อมยอดเงินตามการเล่นจริงอีกครั้ง ทำให้ยอดรวมผิดพลาด กรณีนี้ ข้อมูล Report เดิมจะยังผิดอยู่แต่ ข้อมูลใหม่หลังจาก Upgrade แล้วถึงจะถูกต้องครับ
 • แก้ไข (BUG 1.9.14) ไม่สามารถเข้าเมนู Properties ได้กรณี Online อยู่
 • แก้ไข (BUG) กรณีกด Break แล้วทำการย้ายเครื่อง แล้วไม่นำเวลาที่ Break ไว้ไปด้วย ทำให้รวมเวลาผิดพลาด
 • แก้ไข (BUG) การแสดงยอดรวมในกรณี มีค่าบริการอื่นๆ แต่ลูกค้าจ่ายเงินแล้วโปรแกรมยังแสดงยอดรวม + ค่าบริการอื่นๆ เมื่อใช้เมนู ตรวจสอบเวลา ที่เครื่อง Client
 • แก้ไขให้กำหนด รหัสสมาชิกและ Password ได้ สูงสุด 16 หลัก
Ncafe 1.9.14 20/08/2008 20:39
 • เพิ่มการเก็บ Logs ไว้ใน c:\ncafe\logs
 • สามารถกำหนดให้ Member เป็นแบบตัดยอดตามเวลา
 • Member สามารถเติมเวลาจากคูปอง
 • Member สามารถเปลี่ยน Password ได้เองที่ Client ( Update Version Cleint เป็น 1.9.14 )
 • บันทึกการเติมเงิน,เวลา จากคูปองไว้ใน Report
 • ปรับปรุงระบบสะสมเวลา Bonus โดยโปรแกรมจะเพิ่ม Bonus ให้สมาชิกทันทีที่ครบกำหนดและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง Logout และแสดงการเพิ่ม Bonus ใน Report ด้วย
 • เพิ่มการกำหนดสิทธิการดูและระบบ สำหรับรหัสพนักงาน การสร้างแก้ไขคูปอง, การสร้างแก้ไขสมาชิก, การเติมเงินสดให้ Member
 • พนักงานสามารถเปลี่ยน Password ได้เองที่เครื่อง Server
 • เพิ่มการกำหนดเวลา Auto Shutdown หลังจาก Logout ได้
 • แก้ไขการกำหนดวันที่ ในช่องวันเกิดของสมาชิก ( BUG 2543 )
การกำหนดรูปแบบการพิมพ์คูปองด่วน (Sale Slip)
Tue, 14/09/2010 10:34 (Administrator)

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการพิมพ์คูปองด่วน ( Sale Slip ) ซึ่งจะอธิบายตามหมายเลขสีแดงที่กำกับไว้บนรูปนะครับ
การสร้างและใช้งานคูปองด่วนแบบพิมพ์และขายทีละใบ (Sale slip)
Sat, 11/09/2010 17:56 (Administrator)

ระบบการสร้างคูปองโดยการพิมพ์และขายที่ละใบ จะมีเพิ่มมาใน Ncafe Version 1.9.16 ครับ โดยเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะมีปุ่ม คูปอง ท่านสามารถกดเข้ามาได้เลยครับ
รูปแบบการใช้งานระบบสมาชิก
Mon, 25/08/2008 19:56 (Administrator)
 1. รูปแบบ Member
  1. Member แบบ Unlimit
  2. Member แบบ เงินสด
  3. Member แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)
 2. รูปแบบ Coupon
  1. Coupon แบบ เงินสด
  2. Coupon แบบ ตัดยอดตามเวลา (Timer)
การกำหนดประเภทและกลุ่มสมาชิก
Mon, 25/08/2008 13:34 (Administrator)
เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ Member, Coupon เป็นไปอย่างถูกต้องตามการออกแบบของ Ncafe ผมขอเริ่มอธิบายเป็นข้อๆ ไปโดยก่อนอื่นผมจะจำแนกโครงสร้างของระบบสมาชิกตามหัวข้อดังนี้
 1. ประภทสมาชิก
  1. Administrator
  2. Guest
  3. Employee
  4. Member
  5. Coupon
  6. Refill Card
 2. กลุ่มสมาชิก
  1. Administrator
  2. Guest
  3. Employee
  4. Member
  5. Coupon
  6. Refill Card
 3. สมาชิก,คูปอง
  1. Administrator
  2. Guest
  3. Employee
  4. สมาชิกแบบ Unlimit
  5. สมาชิกแบบ เงินสด
  6. สมาชิกแบบ ตัดยอดตามเวลา